Védett növények Monokon

Védett növények Monokon

 

Védett növények

állandó fényképkiállítás

a Kossuth Emlékház Zsuffa termében.

2011.

Monok és környékének élővilágáról több adat is megjelent már tudományos folyóiratokban, de ezek általában nem jutnak el a környéken élő emberekhez, illetve a természet értékeire fogékony látogatókhoz. Összefoglaló jellegű kiadvány még nem készült a terület növényvilágáról, melynek elsődleges oka, hogy a Monokon megforduló botanikusok többnyire csak rövid időt töltöttek a helyi flóra tanulmányozásával, sokkal inkább vonzotta őket a közeli Zempléni-hegység és Tokaj növényvilága. Emiatt ez a mű hiánypótló, másrészt egy nem szokványos kezdeményezés szülötte. A Monok külterületén gazdálkodó Fésűs Attila 2006-ban egy szerencsi Tudományos Konferencián kereste fel a Szent István Egyetem Növénytani és Ökológiai Intézetének vezetőjét, Tuba Zoltán ökológus-botanikus professzort azzal a szándékkal, hogy szeretné, ha a környék növényvilágából egy olyan állandó jellegű kiállítás készülne, mely a településen megforduló érdeklődők számára bemutatná a monoki táj eddig kevésbé ismert növénytani értékeit, akár egy kiadvánnyal egybekötve. Ez a nagyon is példa értékű, de napjainkban fehér holló jellegű kezdeményezést Tuba professzor felkarolta és felkérte botanikus kollégáit e nemes és szakmai kihívásként egyaránt érdekes cél megvalósítására. Sajnálatos, hogy Tuba professzor már nem élhette meg e kiadvány megjelenését?

Monok természetesen nem volt fehér folt a magyar növénytan kutatói számára, de ez elsősorban a település híres szülöttének, Kossuth Lajosnak köszönhető, aki száműzetése alatt elkötelezte magát a botanika iránt. Szenvedélyét mi sem jellemzi jobban, mint 1872-ben írt levelének alábbi sorai ?...s ha jól esett is lelkemnek megismerni s imádni tanulni Istent a természetben, melynek bámulatos törvényeiből a végtelen bölcsesség minduntalan felénk kiált : de örömet, pozitív s örökön megújuló örömet a természettudomány egyik ága sem nyújtott annyit, mint a botanika...?. Kossuth amatőr gyűjtőként közel négyezer lapos herbáriumi anyagot készített, elsősorban itáliai és alpesi növényekből. Értékes gyűjteményét a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában őrzik. Kossuth lelkesedését és gyűjtőszenvedélyét mi sem jellemzi jobban, mint hogy 70 éves korában (!) megmászta a Mont Blanc-t egy ritka havasi növény kedvéért. Monok híres szülöttének kora óta természetesen a botanikusok munkamódszere is megváltozott. Manapság a növénytannal foglalkozó kutatók többsége már nemcsak gyűjtőmappákkal, jegyzetfüzettel és térképekkel, hanem fényképezőgéppel járja a természetet és igyekszik írásban és fotókon egyaránt dokumentálni egy táj növényvilágát, annak változását.

A Monok község környékéről összegyűjtött 400-nál valamivel több hajtásos növényfaj között 22-at találtunk, amelyek országos védelmet élveznek.

 A Monok község környékén talált, törvényes védettséget élvező növényfajok:

Adonis vernalis ? tavaszi hérics

Aster amellus ? csillag őszirózsa

 Astragalus exscapus ? szártalan csűdfű

 Carduus glaucus - szürke bogáncs

 Centaurea sadleriana ? budai imola

 Centaurea triumfettii subsp. albigera ? tarka búzavirág

 Cephalanthera damasonium ? fehér madársisak

 Cephalanthera longifolia - kardos madársisak

 Cotoneaster niger ? fekete madárbirs

 Chamaecytisus albus ? fehér zanót

 Dianthus giganteiformis subsp. pontederae ? óriás szegfű

 Dictamnus albus- nagyezerjófű

 Echium russicum ? piros kígyószisz

 Epipactis microphylla ? kislevelű nőszőfű

 Jurinea mollis - kisfészkű hangyabogáncs

 Lilium martagon - turbánliliom

Phlomis tuberosa - macskahere

 Rannunculus illyricus ? selymes boglárka

 Stipa joannis ? hegyi árvalányhaj

 Vinca herbacea ? pusztai meténg

Az alábbi kutatók vettek részt a Monok környéki élőhelyek növényzetének vizsgálatában, illetve a felvételek készítésében:

      Dr. Tuba Zoltán
Dr. Szirmai Orsolya
Dr. Cserhalmi Dániel
Dr. Nagy József
Dr. Szerdahelyi Tibor
Dr. Czóbel Szilárd

 

Ezúton is köszönetet mondunk a kutatóknak és Fésűs Attilának a kezdeményezésért és a kutatás és a kiállítás megvalósításához nyújtott anyagi támogatásáért!

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló