Sajtóközlemények

HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00021 azonosítószámú projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

 

A projekt keretében 247 millió forintból az alábbi célterületekhez kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg:

?         A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, képzettségi szintjének emelése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.

?         Az érintett településeken élő gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

?         A programokkal a gyermekek és tanulók ? kiemelten a hátrányos helyzetűek ? közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését is elősegítjük.

?         Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Cél azoknak a alapkészségek elsajátításának elősegítése, melyek nélkülözhetetlenek az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából. Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

 

A projektet megvalósító Mád Község Önkormányzata által vezetett 6 tagú konzorcium az alábbi településekből áll: Mád Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Abaújszántó Város Önkormányzata, Golop Község Önkormányzata, Monok Község Önkormányzata, Rátkai Német Nemzetiségi Település Önkormányzata és Tállya Községi Önkormányzata, mint konzorciumi tagok. 

A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-3.9.2-16-2017-00021 ?Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben ? kedvezményezett térségek? c. pályázati konstrukció) keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló