Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Monokon - TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00110

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Monokon - TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00110

Pályázat száma:

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00110

Pályázat címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Monokon

 

A település domborzati viszonyaiból adódóan intenzív csapadékos időszakokban a meglévő földmedrű, feliszapolódott, rendezetlen, a kapubejárók előtt sok helyen feltöltött árkok nem képesek biztonságosan elvezetni a vizeket. Évente ismétlődően a mederből kilépő, lezúduló vizek jelentős károkat okoznak a közterületeken, és ingatlanokban. A kárelhárítási és helyreállítási munkák komoly anyagi terheket és erőforrásokat igényeltek a lakosságtól és az önkormányzattól

 

A projekt általános céljai: az önkormányzat

-       biztosítsa a településen élők számára az alapvető, és fontos intézmények biztonságos működését, elérhetőségét;

-       képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, fejlesztésére;

-       gondoskodjon a község infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről;

-       törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására;

-       fokozza a helyi közösség biztonságát;

-       megóvja (és fejlessze) a település értékeit, a közigazgatási területének épített és természetes környezetének állagát.

 

A projekt fejlesztésének célja

-       Monok környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

 

A projekt részcéljai:

 

-       540 méter burkolt árok kialakítása

-       hordalékfogó műtárgy építése

-       fedett kapubejárók kialakítása

-       sávos víznyelő kialakítása

-       szemléletformáló akciók

 

Az I. osztályú minőségben elkészült csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása révén lehetővé válik a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés megoldása és így a csapadékvíz okozta károk megelőzése. A beruházás elsősorban a településen lakók közegészségügyi, életminőségi, illetve gazdasági szükségleteit hivatott kielégíteni, de további beavatkozási szükséglet a település környezetvédelmi és ökológiai állapotának megőrzése, illetve javítása.

Az összehangolt vízelvezető rendszer kialakításával a területet elöntő csapadékvizek előfordulási valószínűsége csökken. A talajvízszint emelkedése megszűnik, a lakóépületek vizesedése megállítható. A medrek burkolásával, megfelelő eséstörések kialakításával szabályozhatóvá válik a víz levezetése.

 

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló