Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzata

Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzata

Megtekintés

Tevékenységre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10 Közzétételi listák


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
Az Önkormányzat feladatait és hatáskört meghatározó jogszabályok

? 2011. évi. CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

? 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről.

? 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról.

? 368/2011.(xii.31.) Kormány rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló

? Monok község Önkormányzatának többször módosított 3/2018.(III.27). Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Monok Község Önkormányzat és intézményeinek Alapító Okirata, SZMSZ

Monok Községi Önkormányzat SZMSZ Egységes Szerkezetben

SZMSZ

Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal

Alapító Okirat

Monoki Micimackó Óvoda és Konyha

Alapító Okirat

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése , hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványokA Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal egyes ügycsoportjaihoz tartozó ügyfajták
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, SZÁMVITELI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FŐBB HIVATALI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
- költségvetési rendelettervezet előkészítése
- zárszámadás előkészítése
- önkormányzati vagyon nyilvántartása,
- kettős könyvvitel vezetése, pénzfogalom nyilvántartása
- számlarend készítése
- analitikus nyilvántartás vezetése
- statisztikák vezetése, erről adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
- helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, pénzügyeivel, beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok
- normatív állami hozzájárulások elszámolása, megyei MÁK felé jelentések megküldése
- eszközök és források leltározása,
- mérlegkészítés
- számlarend összeállítása, felelős a naprakész könyvvezetésért

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYKÖRÖK KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA

általános igazgatás:
- Képviselő-testület munkájához előterjesztések, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése, határozatok, - rendeletek nyilvántartása
- döntés előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben,
- iratkezelés
- hatósági ügyek
- anyakönyvi igazgatás ( születés, házasságkötés, haláleset)
- hagyatéki ügyek
- személyi adat és lakcímnyilvántartás
- polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
egészségügyi ellátás ( háziorvosi rendszer működtetése, )
- állategészségüggyel , állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ( állatbetegségekkel kapcsolatos hatósági ügyek, méhekkel kapcsolatos nyilvántartás,
- növényvédelem ( kártevők elleni védekezés elrendelése, tarlóégetés, permetezésről értesítés küldése a méhesek felé,

adóügy:
- a helyi adók, az önkormányzati költségvetés javára más törvényben megállapított adó, adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok,
- illetékhatósági feladatok
- gépjárműadóval kapcsolatos ügyek
- adóellenőrzéssel kapcsolatos ügyek,
- adótartozások végrehajtása,
- adó- és értékbizonyítvány kiadása,
- folyó évi, illetve zárási összesítő készítése,
- fizetési kötelezettségről nyilvántartás készítése,

közszolgáltatás:
- választással ( országgyűlési képviselő, polgármester, helyi kisebbségi önkormányzat, népszavazással népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek intézése
- népszámlálással kapcsolatos feladatok

SZOCIÁLIS , GYÁMÜGYI ÜGYKÖRHÖZ TARTOZÓ ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA

- Település támogatás ügyek
- Temetési segély
- Gyermekvédelmi kedvezmény
- Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés

OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

- óvoda alapítása, nyilvántartásba vétele

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS

- Anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyek intézése:
születés, házasság, haláleset anyakönyvezése és az anyakönyvi kivonatok kiállítása, hatósági bizonyítvány kiállítása

- névváltoztatási kérelmek,
1. születési név megváltoztatása
2. házassági név módosítása

- családi jogállás rendezése születendő gyermekre

- hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek

- honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek


TITKÁRSÁG FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE

- a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatok
- polgármesteri, jegyzői ügyviteli feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
- hivatali, számítástechnikai, informatikai és távközlési rendszer működtetése
- Ügyiratkezelés, irattározás
- személyi anyag kezelése,
- panaszbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés,
- ügyvitel, adminisztráció és egyéb nyilvántartás
- statisztikai feladatok

 

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Név: Monok Község Önkormányzata

Monok Község Önkormányzata
Cím: 3905 Monok, Kossuth Lajos utca 2.
Tel.: 47/556-301
Fax: 47/556-308
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web:
www.monok.hu
Monok Önkormányzata
SZMSZ egységes szerkezetben
Képviselő testület: 6 fő+ polgármester

Név

Jelölő szervezet

Jelölő szervezet

Elérhetőség

Bártfay Emese

polgármester

FIDESZ-KDNP

3905 Monok, Kossuth Lajos utca 2.

Tőkés Csaba

alpolgármester

FIDESZ-KDNP

3905 Monok, Kossuth Lajos utca 80.

Azariné Krajnyák Erika

képviselő

Független

3905 Monok, Kossuth Lajos utca 38/B.

Demeter László

képviselő

Független

3905 Monok, Rózsa utca 14.

Gergely Lászlóné

képviselő

Független

3905 Monok, Móra Ferenc utca 6.

Györgyné Újvári Mária

képviselő

független

3905 Monok, Kossuth Lajos utca 44..

Hegedüs Szabolcs

képviselő

Független

3905 Monok, Gárdonyi Géza utca 6.

Bizottságok Szociális és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Azariné Krajnyák Erika
Tagok: Demeter László, Gergely Lászlóné, Györgyné Újvári Mária, Hegedüs Szabolcs
Törvényességi ellenőrző szerv: B.A.Z Megyei Kormányhivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Név: Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal Monoki Kirendeltsége
Cím: 3905 Monok, Kossuth Lajos utca 2.

Telefon:

TITKÁRSÁG

06 47/556-301

NÉPESSÉG, Szociális, Anyakönyv

06 47/556-302

ADÓ

06 47/556-306

PÉNZÜGY

06 47/556-011

 

Anyakönyv, munkaügy

06 47/556-308

FAX

06 47/556-308

E-mail: www.monok.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web:
www.monok.hu
Alapító okirat?

Polgármester: Bártfay Emese
Elérhetősége: 06 47/556-301
Ügyfélfogadási idő: minden héten hétfőn 09:00 - 11.00 óráig.
Alpolgármester: Tőkés Csaba
Jegyző: Bodnár Katalin
Elérhetősége: 06 47/556-305

Az ügyintézők, jegyző ügyfélfogadási rendje:

Hétfő

8:00- 12:30, 13:00-15:00

Kedd

nincs ügyfélfogadás

Szerda

8:00- 12:30, 13:00-15:00

Csütörtök

nincs ügyfélfogadás

Péntek

8:00- 11:30

Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI EGYSÉGEI

Név

Beosztás

Elérhetőség

Bártfay Emese

polgármester

Telefon:06-47/556-301

Fax:06-46/556-308

Tőkés Csaba

alpolgármester

Telefon:06-47/556-301

Bodnár Katalin

jegyző

Telefon:06-47/556-305

Ügykör

Dolgozó neve

Ellátott ügykör

Adóügy, pályázatok

Varga Nóra Mária

gépjárműadó, iparűzési adó, talajterhelési díj, pályázatok

Pénzügy

Tímárné Puskás Ildikó

(pénzügyi, gazdasági tevékenység, Önkormányzat és intézményei pénzügyi tervezése, operatív lebonyolítása)

Kristóf Lászlóné

utalások, pénztár

Titkársági ügyek, Anyakönyvvezető

Nagy Zoltánné

anyakönyvi ügyek, Bursa Hungarica ösztöndíj igénylés testületi ülések, kifüggesztések

Munkaügy, közfoglalkoztatás, hatósági ügyek

Harkály Andrea

közfoglalkoztatás, munkaügyek

állategészségügy, növényvédelmi igazgatás, működési engedélyek, telepengedélyek

Szociális ügyek

Tőkésné Krakkai Gabriella

segélyek, adó-és értékbizonyítvány, hagyaték, lakcímnyilvántartás

Felügyeleti szerv: Monok Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

 

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

Önkormányzat

 

Polgármesteri Hivatal
3905 Monok, Kossuth u. 2.
Tel.: +36 47/556-301
Fax.: +36 47/556-306
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:8.30-12.00 13.00-17.00
Szerda: 8.30-12.00 13.00-16.00   Péntek: 8.30-13.00

 

polgármester
Demeterné Bártfay Emese
Tel.: +36 47/556-301
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Ügyfélfogadás:
Hétfő:10.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00

 

jegyző
dr. Béni Gyula
Tel.: +36 47/556-301
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00

  Igazgatási csoport  
 

 

Titkárság

Nagy Zoltánné
gyámügyi- és szociális főmunkatárs
Tel.: +36 47/556-304

 


 

 

Kovács Miklósné
igazgatási- és anyakönyvvezetői főmunkatárs
Tel.: +36 47/556-304 

  Nagy Zoltánné
gyámügyi- és szociális főmunkatárs
Tel.: +36 47/556-304
     
  Pénzügyi csoport  

 

Tímárné Puskás Ildikó
költségvetési- és könyvelési előadó 
Tel.: +36 47/556-011

 

Varga Nóra
adóügyi vezető-tanácsos
Tel.: +36 47/556-308

 

Nagy-Nádházi Réka
igazgatási- és településfejlesztési tanácsos
Tel.: +36 47/556-308

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló