Gondozási központ

Gondozási központ

A Gondozási Központ bemutatása

A helyi önkormányzatok feladata a településen élő szociálisan rászorult emberek számára az 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítása. Az Önkormányzat fenntartásában a Gondozási Központ a szociális törvényben meghatározott két ellátási formában biztosít ellátást a helyi lakosok számára. Ez a két ellátási forma az étkeztetés és a nappali ellátás.

I. Étkeztetés:

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetését kell biztosítani, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt. Az étkeztetés biztosítása az 1993. évi III. törvényben meghatározott módon történhet:

  • helyben fogyasztással,
    • elvitellel
    • házhoz szállítással

Jelenleg 54 fő étkeztetését végzi a Gondozási Központ, az Óvoda konyhájáról.

  • 37 fő szociálisan rászorult ember mindennap maga viszi el az egy tál meleg élelmét a konyháról,
  • 17 fő szociálisan rászorult idős ember már nem tud eljönni érte mindennap, részükre házhoz szállítjuk az ebédet.

Jelenleg a 78001 Ft feletti jövedelemmel rendelkező szociálisan rászorult ellátottak az intézményi térítési díj 100%-át fizetik.

Az intézményi térítési díj 2009. 07.01-től 326 Ft, 3x-i étkezés esetén 473 Ft az Önkormányzat 3/2009. (II.20.) rendelete szerint.

Az ebéd házhoz szállítását 1 fő tisztelet díjas és 4 fő közmunka keretében végzi.

II. Idősek Klubja:

Jelenleg a Klubban a férőhelyek száma a működési engedélyben meghatározottak szerint 25 fő. A gondozottak átlag életkora 76 év. Terveink között szerepel a tagok számának bővítése, programok, nyíltnapok szervezése, amely során lehetőség nyílik a klub belső működésének megismerésére. A nappali ellátásban, főállásban foglalkoztatott dolgozók létszáma 3 fő.

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló